14 Mart 2018, Çarşamba Kurslar

Salon 2 Kurs 1 08:45 - 16:00
SOLUNUM YETMEZLİĞİ ve TEDAVİLERİ

Kurs Başkanları: Gökhan Mutlu, Turgut Teke
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 09:30 ARDS'de Yeni Rehber Önerileri Gökhan Mutlu
09:30 - 10:00 Hiperkapnik Solunum Yetmezliği, Yeni Rehbere Göre Öneriler Aslıhan Yalçın
10:00 - 10:30 NIMV'de Yeni Alanlar, Yeni Modlar Aydın Çiledağ
10:30 - 11:00 Çay / Kahve Arası
11:00 - 11:30 Akut Oksijen Tedavisi Rehberi Önerileri Muhammed Emin Akkoyunlu
11:30 - 12:00 Yüksek Akımlı Oksijen Sistemleri Fatma Çiftçi
12:00 - 12:30 ECMO Mustafa Kemal Bayar
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Olgularla Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Gökhan Mutlu
14:00 - 14:30 Olgularla NIMV Uygulamaları Turgut Teke
14:30 - 15:00 Çay / Kahve Arası
15:00 - 15:30 Pratik Salonu A (NIMV Pratiği) Aydın Çiledağ, Aslıhan Gürün Kaya
15:30 - 16:00 Pratik Salonu B (IMV Pratiği) Gökhan Mutlu, Turgut Teke
Salon 3 Kurs 2 08:45 - 16:00
TORAKS RADYOLOJİSİ

Kurs Başkanları: Akın Kaya, Recep Savaş
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
1. YRBT DERSLERİ
09:00 - 09:30 Nodüler Patern Figen Demirkazık
09:30 - 10:00 Kistik Akciğer Hastalıkları Çetin Atasoy
10:00 - 10:30 Lineer ve Retiküler Opasiteler ve İdiyopatik İP Recep Savaş
10:30 - 11:00 Çay / Kahve Arası
2. AKCİĞER NODÜLÜ
11:00 - 11:30 Akciğer Kanserini Nasıl Tarayalım? Meral Gülhan
11:30 - 12:00 Solid Nodüller Selen Bayraktaroğlu
12:00 - 12:30 Buzlu Cam Nodüller Canan Akman
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 PET BT'de Tuzaklar Kerim Sönmezoğlu
14:00 - 14:30 Klinik Radyolojik Olgular Akın Kaya
14:30 - 15:00 Çay / Kahve Arası
15:00 - 16:00 YRBT Okuyalım Figen Demirkazık
Salon 4 Kurs 3 08:45 - 16:30

GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ

Kurs Başkanları: Mehmet Akif Özgül, Ekrem Cengiz Seyhan
08:45 - 09:00 Tanışma ve Beklentiler
09:00 - 09:30 Mediastinal ve Hiler Anatomi Ersin Günay
09:30 - 10:00 Konvansiyonel Transbronşiyal İğne Aspirasyonu, Konvansiyonel ve Kriyo TBB Nuri Tutar
10:00 - 10:30 EBUS-TBİA: Teknik Yönleri ve Uygulama Alanları Ekrem Cengiz Seyhan
10:30 - 11:00 Çay / Kahve Arası
11:00 - 11:30 Soliter Pulmoner Nodül’lü Hastaya Yaklaşım: Radyal EBUS ve Navigasyon Onur Fevzi Erer
11:30 - 12:00 Bronkoskopik Hacim Azaltıcı Tedaviler Erdoğan Çetinkaya
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Endobronşiyal Tedaviler ve Vaka Seçimi Mehmet Akif Özgül
14:00 - 16:30 Pratik Eğitim
1.Masa: EBUS (Konveks ve Radyal)Ekrem Cengiz Seyhan, Ersin Günay
2.Masa: Konvansiyonel TBİANuri Tutar
3.Masa: Rijid BronkoskopiMehmet Akif Özgül, Demet Turan,
Efsun Gonca Uğur Chousein
4.Masa: Bronkoskopik Hacim Azaltıcı Tedaviler (Valf, Coil)Erdoğan Çetinkaya
k
Salon 5 Kurs 4 08:45 - 17:00
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ

Kurs Başkanları: Muzaffer Metin, Akif Turna
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
1. Oturum

Oturum Başkanları: Alparslan Çakan, Fahri Oğuzkaya
09:00 - 09:15 Videotorakoskopi: Ameliyathane Hazırlığı ve Prensipler Altemur Karamustafaoğlu
09:15 - 09:30 Sempatektomi Turgut Işıtmangil
09:30 - 09:45 Pnömotoraks Cerrahisi ve LVRS Levent Cansever
09:45 - 10:00 Diyafragma Hastalıkları İrfan Yalçınkaya
10:00 - 10:15 Akciğerin Hidatik Kistlerinde VATS İlhan Ocakçıoğlu
10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 Çay / Kahve Arası
2. Oturum

Oturum Başkanları: Muzaffer Metin, İbrahim Dinçer
11:00 - 11:15 Mediastinal Hastalıklarda VATS Erdal Okur
11:15 - 11:30 VATS'ın Sınırları ve VATS ile Sleeve Rezeksiyonlar Alper Toker
11:30 - 11:45 VATS Lobektomi ve Pnömonektomi Levent Alpay
11:45 - 12:00 VATS Segmentektomi Akif Turna
12:00 - 12:15 VATS ile Özefagus Hastalıkları Tedavisi Atilla Eroğlu
12:15 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
3. Oturum

Oturum Başkanları: Onur Genç, Mehmet Bilgin
13:30 - 13:45 Plevra Yapışıklığı Olan Hastalarda VATS Göktürk Fındık
13:45 - 14:00 Daha Önceden Opere Olan Hastalarda VATS Ahmet Demirkaya
14:00 - 14:15 VATS ile Göğüs Duvarı Deformiteleri Kamil Kaynak
14:15 - 14:30 Endoskopik Anatomik Rezeksiyonlarda Karşılaşılan Komplikasyonlara Cerrahi Yaklaşım Volkan Baysungur
14:30 - 14:45 Tek Porttan VATS Hasan Batırel
14:45 - 15:00 Transservikal ve Subksifoid VATS Çağatay Tezel
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:30 Çay / Kahve Arası
4. Oturum

Oturum Başkanları: Akın Eraslan Balcı, Mertol Gökçe
15:30 - 15:50 VATS’da Dönüş ve Hibrid Rezeksiyonlar Cabir Yüksel
15:50 - 16:10 Robotik Cerrahinin VATS'a Üstünlüğü Var mı? Serhan Tanju
16:10 - 16:30 Vaka Sunumları Ali Cevat Kutluk, Volkan Kara, Serdar Evman
16:30 - 17:00 Genel Değerlendirme
Salon 6 Kurs 5 08:45 - 17:00

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI OLGU KONSEYLERİ

Kurs Başkanları: Ebru Edis Çakır, Oğuzhan Okutan
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 10:30 İPF Olguları
Olgu Sunumu 1: Elif Tanrıverdi

Olgu Sunumu 2: Sibel Kara

Tartışmacılar: Yurdanur Erdoğan, Canan Akman, Halide Nur Ürer, Gamze Kırkıl
10:30 - 11:00 Çay / Kahve Arası
11:00 - 12:30 Sarkoidoz Olguları
Olgu Sunumu 1: Murat Kavas

Olgu Sunumu 2: Engin Aynacı

Tartışmacılar: Talat Kılıç, Figen Demirkazık, Halide Nur Ürer, Abdurrahman Şenyiğit
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 Kollajen Doku Hastalığı-AC Tutulumu
Olgu Sunumu 1: Serap Duru

Olgu Sunumu 2: Esin Sonkaya

Tartışmacılar: Halide Nur Ürer, Recep Savaş, Ceyda Anar, Cemal Bes
15:00 - 15:30 Çay / Kahve Arası
15:30 - 17:00 Eozinofilik Akciğer Hastalığı
Olgu Sunumu 1: Fatma Demirci Üçsular

Olgu Sunumu 2: Burcu Baran Ketencioğlu

Tartışmacılar: Pınar Yıldız Gülhan, Halide Nur Ürer, Selen Bayraktaroğlu, Ebru Çakır Edis

Salon 7 Kurs 6 08:45 – 17:00

TÜTÜN KONTROLÜ ve SİGARA BIRAKMA KURSU

Oturum Başkanları: Ayşegül Karalezli, Zeynep Ayfer Aytemur
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 09:30 Türkiye'de Tütün Kontrolü Çalışmaları, Tütün Kontrolü ile ilgili Uluslararası Düzenlemeler Daha sonra ilan edilecektir
09:30 - 09:50 Tütün Kullanımının Zararları; Riskler ve Tehditler, Bırakmanın Yararları Ebru Şengül Parlak
09:50 - 10:10 Pasif Etkilenim, Üçüncü El Etkilenim: Tanım ve Korunma Yolları Emine Argüder
10:10 - 10:30 Bağımlılık, Tütün Bağımlılığının Nörobiyolojisi Habibe Hezer
10:30 - 11:00 Çay / Kahve Arası
11:00 - 11:20 Tütün Kontrolünün Gerekçesi, Endüstri Stratejileri: Tütün Kullanımının Ekonomik ve Endüstriyel Boyutları Nazmi Bilir
11:20 - 11:40 Tütün Mücadelesinde Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Rolü Tevfik Özlü
11:40 - 12:00 Elektronik Sigaranın Zararları, Neden Bırakma Yöntemi Olarak Kullanılamaz? Fatmanur Okyaltırık
12:00 - 12:30 Tütün Mücadelesinde İletişimin Önemi; İletişim Teknikleri Tijen Şengezer
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 13:50 Sigara İçiminin Klinik Değerlendirmesi, Olguların Evrelendirilmesi, 5A-5R Yaklaşımı Zeynep Ayfer Aytemur
13:50 - 14:10 Kliniklerde Tütün Bağımlılığına Davranışsal Yaklaşımlar, Davranışçı-Bilişsel Yöntemler Tijen Şengezer
14:10 - 14:40 Özel Durumlarda Sigara Bırakma
A. Kronik Hastalıklarda Sigara Bırakma
B. Gençlerde Sigara Bırakma
C. Gebelikte Sigara Bırakma
D. Ağır Mental Hastalıklar, Depresyon ve Sigara Bırakma
Elif Babaoğlu
14:40 - 15:00 Çay / Kahve Arası
15:00 - 15:30 Sigara Bırakmada Farmakolojik Yaklaşımlar, Rutin Uygulama, İlaç Etkileşimleri (Nikotin Replasman Tedavisi, Bupropiyon, Vareniklin) Esra Uzaslan
15:30 - 15:50 Bırakma Döneminde İzlem Nüks Olgulara Yaklaşım Funda Öztuna
15:50 - 16:00 Ara
16:00 - 17:00 Olgu Sunumları, Oyunlaştırma vb. - Zor Olgular, Hasta Evrelerine Yönelik Olgular
Sigara Bırakma Polikliniği Mevzuatı ve Sigara Bırakma Kliniklerinde Karşılaşılabilecek Temel Sorunlar, Temel Çözüm Önerileri
Aygül Güzel
Sağlık Bakanlığımızca katılım belgesi verilecektir.

Salon 8 Kurs 7 08:45 – 16:00
ASTIM TANI ve TEDAVİ 2018

Kurs Başkanları: Dane Ediger, Kurtuluş Aksu
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 09:30 Tanım, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri Kurtuluş Aksu
09:30 - 10:00 Tanısal Testler: SFT ve Diğer Belirteçler Atilla Uysal
10:00 - 10:30 Allerji Testleri: Nasıl planlanır, Nasıl Yorumlanır? Dane Ediger
10:30 - 11:00 Çay / Kahve Arası
11:00 - 11:30 Atak ve Tedavisi Şadan Soyyiğit
11:30 - 12:00 Kronik Astım Tedavisi Zeynep Mısırlıgil
12:00 - 12:30 Korunma ve Hasta Eğitimi Metin Keren
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Yeni İlaçlar Ne Zaman? Biyolojik Ajanlar Ne zaman? İnsu Yılmaz
14:00 - 14:30 Gebelik ve Astım Fulsen Bozkuş
14:30 - 15:00 Çay / Kahve Arası
15:00 - 15:30 Olgularla Tedavi: İnteraktif İnsu Yılmaz
15:30 - 16:00 Olgularla Tedavi: İnteraktif
Zor Astım Olguları
Kurtuluş Aksu
Salon 9 Kurs 8 08:45 - 16:00
UYGULAMALI POLİSOMNOGRAFİ KURSU

Kurs Başkanları: Mehmet Karadağ, Turan Acıcan
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 09:20 Uyku ile ilgili Tanımlar ve Uyku Bozuklukları Sınıflaması Turan Acıcan
09:20 - 09:40 Uyku Laboratuvarı Standartları Zeynep Zeren Uçar
09:40 - 10:00 PSG Tanımı ve Endikasyonları Ünal Şahin
10:00 - 10:20 Çay / Kahve Arası
10:20 - 10:40 PSG Elektrotlar, Sensörler, Hastanın Kayıt için Hazırlanması Yavuz Selim İntepe
10:40 - 11:00 PSG Genel Prensipler, Kayıt Yöntemleri, Kalibrasyon Asiye Kanbay
11:00 - 12:00 AASM-Skorlama Kurallarına Göre Uyku Evreleri ve Solunumsal Olayların Skorlanması (Teorik Anlatım) Duygu Özol
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Uygulama 1 - Hasta Üzerinde Elektrotların Takılması ve Kalibrasyon Ferruh Kuş, Cahit Koç, Keziban Karakartal
14:30 - 15:00 Çay / Kahve Arası
15:00 - 16:00 Uygulama 2 - Hasta Kayıtlarının Skorlanması ve Rapor Yorumlanması Çağlar Çuhadaroğlu

2. DUYURU

Yabancı Konuşmacılarımız

Genel Bilgiler

Refakatçi Katılımı

Kongreye Kalan

Duyurular

 • Kongreyi Düzenleyen:
  ASYOD – AKAD
 • Kongre Başlangıç:
  14 Mart 2018
 • Kongre Bitiş:
  18 Mart 2018
 • Kongre Yeri :
  Antalya – Belek
 • Kongre Oteli:
  Kaya Palazzo Resort Hotel