14 Mart 2018, Çarşamba Kurslar

Salon 2 Kurs 1 08:45 - 16:00
SOLUNUM YETMEZLİĞİ ve TEDAVİLERİ

Kurs Başkanları: Gökhan Mutlu, Turgut Teke
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 09:30 ARDS'de Yeni Rehber Önerileri Gökhan Mutlu
09:30 - 10:00 Hiperkapnik Solunum Yetmezliği, Yeni Rehbere Göre Öneriler Aslıhan Yalçın
10:00 - 10:30 NIMV'de Yeni Alanlar, Yeni Modlar Aydın Çiledağ
10:30 - 11:00 Çay / Kahve Arası
11:00 - 11:30 Akut Oksijen Tedavisi Rehberi Önerileri Muhammed Emin Akkoyunlu
11:30 - 12:00 Yüksek Akımlı Oksijen Sistemleri Fatma Çiftçi
12:00 - 12:30 ECMO Mustafa Kemal Bayar
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Olgularla Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Gökhan Mutlu
14:00 - 14:30 Olgularla NIMV Uygulamaları Turgut Teke
14:30 - 15:00 Çay / Kahve Arası
15:00 - 15:30 Pratik Salonu A (NIMV Pratiği) Aydın Çiledağ, Aslıhan Gürün Kaya
15:30 - 16:00 Pratik Salonu B (IMV Pratiği) Gökhan Mutlu, Turgut Teke
Salon 3 Kurs 2 08:45 - 16:00
TORAKS RADYOLOJİSİ

Kurs Başkanları: Akın Kaya, Recep Savaş
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
1. YRBT DERSLERİ
09:00 - 09:30 Nodüler Patern Figen Demirkazık
09:30 - 10:00 Kistik Akciğer Hastalıkları Çetin Atasoy
10:00 - 10:30 Lineer ve Retiküler Opasiteler ve İdiyopatik İP Recep Savaş
10:30 - 11:00 Çay / Kahve Arası
2. AKCİĞER NODÜLÜ
11:00 - 11:30 Akciğer Kanserini Nasıl Tarayalım? Meral Gülhan
11:30 - 12:00 Solid Nodüller Selen Bayraktaroğlu
12:00 - 12:30 Buzlu Cam Nodüller Canan Akman
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 PET BT'de Tuzaklar Kerim Sönmezoğlu
14:00 - 14:30 Klinik Radyolojik Olgular Akın Kaya
14:30 - 15:00 Çay / Kahve Arası
15:00 - 16:00 YRBT Okuyalım Figen Demirkazık
Salon 4 Kurs 3 08:45 - 16:30

GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ

Kurs Başkanları: Mehmet Akif Özgül, Ekrem Cengiz Seyhan
08:45 - 09:00 Tanışma ve Beklentiler
09:00 - 09:30 Mediastinal ve Hiler Anatomi Ersin Günay
09:30 - 10:00 Konvansiyonel Transbronşiyal İğne Aspirasyonu, Konvansiyonel ve Kriyo TBB Nuri Tutar
10:00 - 10:30 EBUS-TBİA: Teknik Yönleri ve Uygulama Alanları Ekrem Cengiz Seyhan
10:30 - 11:00 Çay / Kahve Arası
11:00 - 11:30 Soliter Pulmoner Nodül’lü Hastaya Yaklaşım: Radyal EBUS ve Navigasyon Onur Fevzi Erer
11:30 - 12:00 Bronkoskopik Hacim Azaltıcı Tedaviler Erdoğan Çetinkaya
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Endobronşiyal Tedaviler ve Vaka Seçimi Mehmet Akif Özgül
14:00 - 16:30 Pratik Eğitim
1.Masa: EBUS (Konveks ve Radyal)Ekrem Cengiz Seyhan, Ersin Günay
2.Masa: Konvansiyonel TBİANuri Tutar
3.Masa: Rijid BronkoskopiMehmet Akif Özgül, Demet Turan,
Efsun Gonca Uğur Chousein
4.Masa: Bronkoskopik Hacim Azaltıcı Tedaviler (Valf, Coil)Erdoğan Çetinkaya
k
Salon 5 Kurs 4 08:45 - 17:00
MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ

Kurs Başkanları: Muzaffer Metin, Akif Turna
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
1. Oturum

Oturum Başkanları: Alparslan Çakan, Fahri Oğuzkaya
09:00 - 09:15 Videotorakoskopi: Ameliyathane Hazırlığı ve Prensipler Altemur Karamustafaoğlu
09:15 - 09:30 Sempatektomi Turgut Işıtmangil
09:30 - 09:45 Pnömotoraks Cerrahisi ve LVRS Levent Cansever
09:45 - 10:00 Diyafragma Hastalıkları İrfan Yalçınkaya
10:00 - 10:15 Akciğerin Hidatik Kistlerinde VATS İlhan Ocakçıoğlu
10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 11:00 Çay / Kahve Arası
2. Oturum

Oturum Başkanları: Muzaffer Metin, İbrahim Dinçer
11:00 - 11:15 Mediastinal Hastalıklarda VATS Erdal Okur
11:15 - 11:30 VATS'ın Sınırları ve VATS ile Sleeve Rezeksiyonlar Alper Toker
11:30 - 11:45 VATS Lobektomi ve Pnömonektomi Levent Alpay
11:45 - 12:00 VATS Segmentektomi Akif Turna
12:00 - 12:15 VATS ile Özefagus Hastalıkları Tedavisi Atilla Eroğlu
12:15 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
3. Oturum

Oturum Başkanları: Onur Genç, Mehmet Bilgin
13:30 - 13:45 Plevra Yapışıklığı Olan Hastalarda VATS Göktürk Fındık
13:45 - 14:00 Daha Önceden Opere Olan Hastalarda VATS Ahmet Demirkaya
14:00 - 14:15 VATS ile Göğüs Duvarı Deformiteleri Kamil Kaynak
14:15 - 14:30 Endoskopik Anatomik Rezeksiyonlarda Karşılaşılan Komplikasyonlara Cerrahi Yaklaşım Volkan Baysungur
14:30 - 14:45 Tek Porttan VATS Hasan Batırel
14:45 - 15:00 Transservikal ve Subksifoid VATS Çağatay Tezel
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:30 Çay / Kahve Arası
4. Oturum

Oturum Başkanları: Akın Eraslan Balcı, Mertol Gökçe
15:30 - 15:50 VATS’da Dönüş ve Hibrid Rezeksiyonlar Cabir Yüksel
15:50 - 16:10 Robotik Cerrahinin VATS'a Üstünlüğü Var mı? Serhan Tanju
16:10 - 16:30 Vaka Sunumları Ali Cevat Kutluk, Volkan Kara, Serdar Evman
16:30 - 17:00 Genel Değerlendirme
Salon 6 Kurs 5 08:45 - 17:00

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI OLGU KONSEYLERİ

Kurs Başkanları: Ebru Edis Çakır, Oğuzhan Okutan
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 10:30 İPF Olguları
Olgu Sunumu 1: Elif Tanrıverdi

Olgu Sunumu 2: Sibel Kara

Tartışmacılar: Yurdanur Erdoğan, Canan Akman, Halide Nur Ürer, Gamze Kırkıl
10:30 - 11:00 Çay / Kahve Arası
11:00 - 12:30 Sarkoidoz Olguları
Olgu Sunumu 1: Murat Kavas

Olgu Sunumu 2: Engin Aynacı, Zeynep Eğri Kansu

Tartışmacılar: Talat Kılıç, Figen Demirkazık, Halide Nur Ürer, Abdurrahman Şenyiğit
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 Kollajen Doku Hastalığı-AC Tutulumu
Olgu Sunumu 1: Serap Duru

Olgu Sunumu 2: Esin Sonkaya

Tartışmacılar: Halide Nur Ürer, Recep Savaş, Ceyda Anar, Cemal Bes
15:00 - 15:30 Çay / Kahve Arası
15:30 - 17:00 Eozinofilik Akciğer Hastalığı
Olgu Sunumu 1: Fatma Demirci Üçsular

Olgu Sunumu 2: Burcu Baran Ketencioğlu

Tartışmacılar: Birsen Pınar Yıldız, Halide Nur Ürer, Selen Bayraktaroğlu, Ebru Çakır Edis

Salon 7 Kurs 6 08:45 – 17:00

TÜTÜN KONTROLÜ ve SİGARA BIRAKMA KURSU

Oturum Başkanları: Ayşegül Karalezli, Zeynep Ayfer Aytemur
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 09:30 Türkiye'de Tütün Kontrolü Çalışmaları, Tütün Kontrolü ile ilgili Uluslararası Düzenlemeler Sertaç Polat
09:30 - 09:50 Tütün Kullanımının Zararları; Riskler ve Tehditler, Bırakmanın Yararları Ebru Şengül Parlak
09:50 - 10:10 Pasif Etkilenim, Üçüncü El Etkilenim: Tanım ve Korunma Yolları Emine Argüder
10:10 - 10:30 Bağımlılık, Tütün Bağımlılığının Nörobiyolojisi Habibe Hezer
10:30 - 11:00 Çay / Kahve Arası
11:00 - 11:20 Tütün Kontrolünün Gerekçesi, Endüstri Stratejileri: Tütün Kullanımının Ekonomik ve Endüstriyel Boyutları Nazmi Bilir
11:20 - 11:40 Tütün Mücadelesinde Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Rolü Tevfik Özlü
11:40 - 12:00 Elektronik Sigaranın Zararları, Neden Bırakma Yöntemi Olarak Kullanılamaz? Fatmanur Okyaltırık
12:00 - 12:30 Tütün Mücadelesinde İletişimin Önemi; İletişim Teknikleri Tijen Şengezer
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 13:50 Sigara İçiminin Klinik Değerlendirmesi, Olguların Evrelendirilmesi, 5A-5R Yaklaşımı Zeynep Ayfer Aytemur
13:50 - 14:10 Kliniklerde Tütün Bağımlılığına Davranışsal Yaklaşımlar, Davranışçı-Bilişsel Yöntemler Tijen Şengezer
14:10 - 14:40 Özel Durumlarda Sigara Bırakma
A. Kronik Hastalıklarda Sigara Bırakma
B. Gençlerde Sigara Bırakma
C. Gebelikte Sigara Bırakma
D. Ağır Mental Hastalıklar, Depresyon ve Sigara Bırakma
Elif Babaoğlu
14:40 - 15:00 Çay / Kahve Arası
15:00 - 15:30 Sigara Bırakmada Farmakolojik Yaklaşımlar, Rutin Uygulama, İlaç Etkileşimleri (Nikotin Replasman Tedavisi, Bupropiyon, Vareniklin) Esra Uzaslan
15:30 - 15:50 Bırakma Döneminde İzlem Nüks Olgulara Yaklaşım Funda Öztuna
15:50 - 16:00 Ara
16:00 - 17:00 Olgu Sunumları, Oyunlaştırma vb. - Zor Olgular, Hasta Evrelerine Yönelik Olgular
Sigara Bırakma Polikliniği Mevzuatı ve Sigara Bırakma Kliniklerinde Karşılaşılabilecek Temel Sorunlar, Temel Çözüm Önerileri
Aygül Güzel
Sağlık Bakanlığımızca katılım belgesi verilecektir.

Kontenjan Dolmuştur.

Salon 8 Kurs 7 08:45 – 16:00
ASTIM TANI ve TEDAVİ 2018

Kurs Başkanları: Dane Ediger, Kurtuluş Aksu
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 09:30 Tanım, Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri Kurtuluş Aksu
09:30 - 10:00 Tanısal Testler: SFT ve Diğer Belirteçler Atilla Uysal
10:00 - 10:30 Allerji Testleri: Nasıl planlanır, Nasıl Yorumlanır? Dane Ediger
10:30 - 11:00 Çay / Kahve Arası
11:00 - 11:30 Atak ve Tedavisi Şadan Soyyiğit
11:30 - 12:00 Kronik Astım Tedavisi Zeynep Mısırlıgil
12:00 - 12:30 Korunma ve Hasta Eğitimi Metin Keren
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Yeni İlaçlar Ne Zaman? Biyolojik Ajanlar Ne zaman? İnsu Yılmaz
14:00 - 14:30 Gebelik ve Astım Fulsen Bozkuş
14:30 - 15:00 Çay / Kahve Arası
15:00 - 15:30 Olgularla Tedavi: İnteraktif İnsu Yılmaz
15:30 - 16:00 Olgularla Tedavi: İnteraktif
Zor Astım Olguları
Kurtuluş Aksu
Salon 9 Kurs 8 08:45 - 16:00
UYGULAMALI POLİSOMNOGRAFİ KURSU

Kurs Başkanları: Mehmet Karadağ, Turan Acıcan
08:45 - 09:00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09:00 - 09:20 Uyku ile ilgili Tanımlar ve Uyku Bozuklukları Sınıflaması Turan Acıcan
09:20 - 09:40 Uyku Laboratuvarı Standartları Zeynep Zeren Uçar
09:40 - 10:00 PSG Tanımı ve Endikasyonları Ünal Şahin
10:00 - 10:20 Çay / Kahve Arası
10:20 - 10:40 PSG Elektrotlar, Sensörler, Hastanın Kayıt için Hazırlanması Yavuz Selim İntepe
10:40 - 11:00 PSG Genel Prensipler, Kayıt Yöntemleri, Kalibrasyon Asiye Kanbay
11:00 - 12:00 AASM-Skorlama Kurallarına Göre Uyku Evreleri ve Solunumsal Olayların Skorlanması (Teorik Anlatım) Duygu Özol
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Uygulama 1 - Hasta Üzerinde Elektrotların Takılması ve Kalibrasyon Ferruh Kuş, Cahit Koç, Keziban Karakartal
14:30 - 15:00 Çay / Kahve Arası
15:00 - 16:00 Uygulama 2 - Hasta Kayıtlarının Skorlanması ve Rapor Yorumlanması Çağlar Çuhadaroğlu

14 Mart
Kongre Gazetesi

15 Mart
Kongre Gazetesi

16 Mart
Kongre Gazetesi

17 Mart
Kongre Gazetesi

Kongre Kitabı

SÖZEL BİLDİRİLER

POSTER BİLDİRİLER

Yabancı Konuşmacılarımız

Genel Bilgiler

Refakatçi Katılımı

Kongreye Kalan

Duyurular

 • Kongreyi Düzenleyen:
  ASYOD – AKAD
 • Kongre Başlangıç:
  14 Mart 2018
 • Kongre Bitiş:
  18 Mart 2018
 • Kongre Yeri :
  Antalya – Belek
 • Kongre Oteli:
  Kaya Palazzo Resort Hotel